Kancelaria w wakacje

W lipcu i sierpniu kancelaria parafialna czynna we środy

w godz: 09:00 - 10:00
             19:00 - 20:00

Apel

Apel Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do rodziców i prawnych opiekunów

Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży!

Rodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach

Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje.

Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja anty dyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie.

Wzór takiego oświadczenia jest do pobrania poniżej oraz na stronie Komisji Wychowania Katolickiego KEP: www.katecheza.episkopat.pl

bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 19 sierpnia 2019 r.

Komunikat

To rodzice wychowują! Ordo Iuris wspiera rodziców i zachęca do składania „Rodzicielskich oświadczeń wychowawczych”.

Obecnie, na naszych oczach, są upowszechniane i promowane w przestrzeni publicznej idee uważane od zawsze za skrajne i radykalne, idee, które wywołują szok, zdezorientowanie i zamęt w głowach naszych dzieci. Niestety, po próbach zawłaszczenia sfery medialno - publicznej przychodzi czas na wtargnięcie w sferę edukacji, oświaty i kultury oraz ich przejęcie przez siewców wszelkich ideologii wrogich człowiekowi. 

Wobec prób ideologicznego formatowania dzieci w placówkach szkolnych, edukacyjnych czy kulturalnych, to na rodzicach ciąży skuteczna realizacja własnych, konstytucyjnych w sferze oświaty i wychowania.

Instytut Ordo Iuris za niezwykle istotne uznaje wspieranie rodziców w egzekwowaniu ich podstawowych praw, a tym samym stoi na straży Konstytucji RP, która gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

W celu przekazania rodzicom podstawowych informacji o ich konstytucyjnych prawach do wychowania własnych dzieci, eksperci i współpracownicy Instytutu Ordo Iuris przygotowali Przewodnik ‘Prawa Rodziców w Szkole’. Przewodnik można pobrać poprzez stronę dlarodzicow.ordoiuris.pl. Wraz z Przewodnikiem rodzicom udostępniono na stronie Rodzicielskie Oświadczenie Wychowawcze.

Złożenie przez rodzica (rodziców) albo opiekuna (opiekunów) prawnego tego Oświadczenia w placówce edukacyjnej jest najprostszym sposobem ochrony dziecka przed treściami nieodpowiednimi dla jego wieku i naruszającymi jego sferę prywatności i wrażliwości. Rodzicielskie oświadczenie wychowawcze zastrzega, że udział dziecka w zajęciach z zakresu szeroko rozumianej tzw. edukacji seksualnej wymaga każdorazowej, odrębnej zgody rodzica wyrażanej po zapoznaniu się z programem i treścią tych zajęć. Oświadczenie jest dostępne przez stronę internetową dlarodzicow.ordoiuris.pl. 

Zachęcamy wszystkich rodziców do pobrania, podpisania i złożenia w placówce szkolnej swojego dziecka tego jednostronicowego dokumentu. Takim prostym działaniem można chronić wrażliwość swoich dzieci, chronić ich prawa do intymności i prywatności oraz pozostawić sobie - rodzicowi głos decydujący w sprawach wychowania i edukacji swoich dzieci .

Ogłoszenia parafialne

1.  Kończy się czas wakacji i urlopów,  za wszelkie Boże dary, które stały się naszym udziałem dziękujmy Bogu . Z odwagą trwajmy przy Ewangelii i Kościele , budujmy głębokie  więzy z Chrystusem i Jego Kościołem i Rodziną .

2. W poniedziałek przypada Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Msze Święte o godz. 7.00 i 18.00 .

3. We wtorek godz.18.00 za wstawiennictwem św. Urszuli Ledóchowskiej modlimy się w intencji naszych rodzin .

Więcej…

Intencje mszalne

Niedziela     –     25  sierpnia    2019

09.00       za+ Zofię Wójcik (25 greg.)
10.30       dziękczynna za życie Rafała
12.00       za Parafian
18.00       
za+ Stefanię Juchniewicz , Mariannę , Stanisława K barskich Janinę, Stanisław Frontczak , Alinę Dubaniewicz
19.30       za+ Adelę Trzcińską w 41r. śm.

 

Poniedziałek    –    26   sierpnia  2019

07.00      w 13 r. S. chrztu Stanisława z prośbą o Boże błog.
18.00      za + Zofię Wójcik ( 26 greg.)

                 

Wtorek     -     27   sierpnia  2019

07.00     za+ Zofię Wójcik ( 27 greg.)
18.00     za+ Zbigniewa , Julię i Wincentego Roszczyków oraz za
              +Florentynę , Adama Gryziaków

Więcej…