Apel

Apel Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do rodziców i prawnych opiekunów

Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży!

Rodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach

Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje.

Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja anty dyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie.

Wzór takiego oświadczenia jest do pobrania poniżej oraz na stronie Komisji Wychowania Katolickiego KEP: www.katecheza.episkopat.pl

bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 19 sierpnia 2019 r.

Komunikat

To rodzice wychowują! Ordo Iuris wspiera rodziców i zachęca do składania „Rodzicielskich oświadczeń wychowawczych”.

Obecnie, na naszych oczach, są upowszechniane i promowane w przestrzeni publicznej idee uważane od zawsze za skrajne i radykalne, idee, które wywołują szok, zdezorientowanie i zamęt w głowach naszych dzieci. Niestety, po próbach zawłaszczenia sfery medialno - publicznej przychodzi czas na wtargnięcie w sferę edukacji, oświaty i kultury oraz ich przejęcie przez siewców wszelkich ideologii wrogich człowiekowi. 

Wobec prób ideologicznego formatowania dzieci w placówkach szkolnych, edukacyjnych czy kulturalnych, to na rodzicach ciąży skuteczna realizacja własnych, konstytucyjnych w sferze oświaty i wychowania.

Instytut Ordo Iuris za niezwykle istotne uznaje wspieranie rodziców w egzekwowaniu ich podstawowych praw, a tym samym stoi na straży Konstytucji RP, która gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

W celu przekazania rodzicom podstawowych informacji o ich konstytucyjnych prawach do wychowania własnych dzieci, eksperci i współpracownicy Instytutu Ordo Iuris przygotowali Przewodnik ‘Prawa Rodziców w Szkole’. Przewodnik można pobrać poprzez stronę dlarodzicow.ordoiuris.pl. Wraz z Przewodnikiem rodzicom udostępniono na stronie Rodzicielskie Oświadczenie Wychowawcze.

Złożenie przez rodzica (rodziców) albo opiekuna (opiekunów) prawnego tego Oświadczenia w placówce edukacyjnej jest najprostszym sposobem ochrony dziecka przed treściami nieodpowiednimi dla jego wieku i naruszającymi jego sferę prywatności i wrażliwości. Rodzicielskie oświadczenie wychowawcze zastrzega, że udział dziecka w zajęciach z zakresu szeroko rozumianej tzw. edukacji seksualnej wymaga każdorazowej, odrębnej zgody rodzica wyrażanej po zapoznaniu się z programem i treścią tych zajęć. Oświadczenie jest dostępne przez stronę internetową dlarodzicow.ordoiuris.pl. 

Zachęcamy wszystkich rodziców do pobrania, podpisania i złożenia w placówce szkolnej swojego dziecka tego jednostronicowego dokumentu. Takim prostym działaniem można chronić wrażliwość swoich dzieci, chronić ich prawa do intymności i prywatności oraz pozostawić sobie - rodzicowi głos decydujący w sprawach wychowania i edukacji swoich dzieci .

Ogłoszenia parafialne

1. W całej Polsce obchodzimy dzisiaj XIX Dzień Papieskipod hasłem: Wstańcie, chodźmy!Dzisiaj jest zbiórka do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Fundacja zaprasza również na koncert Dnia Papieskiego, transmitowany w TVP 1, który odbędzie się w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie 13 października o godz. 17.00. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie Fundacji www.dzielo.pl
W środę, 16 października br. mija 41. rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Ojca Świętego Jana Pawła II.

Niosąc w sercach pamięć o św. Janie Pawle II, przyjacielu młodzieży, inicjatorze Światowych Dni Młodzieży, wielkim wychowawcy wielu pokoleń, pragniemy włączyć się w dzieło stypendialne Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Bóg zapłać za wszelkie ofiary .Dzisiaj po Mszy św. o 10.30 spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych ze Szkoły Podstawowej nr77.

2. W poniedziałek obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Nauczycieli i pracowników oświaty zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Mszy Świętej o godz. 18. 00.

3. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie o godz. 18.30   a niedziela o godz. 17.30. Różaniec dla dzieci : Poniedz. godz. 17. 30 ;  Środa  godz. 18.30 ;  Piątek godz. 17.30 ;W środę do odmawiania Różańca zapraszamy Kobiety a w Piątek zapraszamy Mężczyzn .

Więcej…

Intencje mszalne

Niedziela      –      13  października    2019

09.00       za+ Elżbietę Godlewską  , Godlewskich , Wojtarków                   
10.30       o zdrowie dla Elżbiety
12.00       za+ Teresę , Edwarda w rocz. ich śmierci
18.00        pan Wojtek
19.30       za Ojczyznę

 

Poniedziałek    –      14  października  2019

07.00      za Parafian
18.00      
za + Władysława  Osińskiego i za Rodziców Jego

 

Wtorek     -               15  października   2019

07.00         
18.00          za + Teresę Leśniak

Więcej…