Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy. Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. Oto bowiem na kanwie słów "Pozdrowienia Anielskiego"  przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Układają się one w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych. Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez, można by powiedzieć, Serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim.

Jan Paweł II

 

W naszej parafii istnieje Koło Żywego Różańca.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w pierwsze poniedziałki, po Mszy św. wieczornej. Połączone są z konferencją ascetyczną i wymianą tajemnic różańcowych. W pierwszy poniedziałek miesiąca Msza św. za Koło Żywego Różańca.

W każdą niedzielę o godzinie 8:30 Siostry z Koła Różańcowego  i wierni odmawiają różaniec. Żywy Różaniec w swojej modlitwie ogarnia potrzeby Kościoła, Ojca św., Ojczyzny i parafii.

Patronat nad grupą sprawuje ks. Proboszcz.

 

Linki do stron poświęconych Różańcowi Świętemu

http://www.rozaniec.dominikanie.pl/ 
http://www.rozaniec.eu/