Jesteśmy grupą Odnowy w Duchu Świętym, noszącą nazwę Drzewo Życia i działającą przy parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Warszawie. Grupa powstała w 2009 roku.

Jesteśmy częścią ogólnoświatowego ruchu Odnowy w Duchu Świętym, który istnieje w Kościele od końca lat sześćdziesiątych XX wieku. Jego istotą jest ponowne odkrycie działania Ducha Świętego w całym Kościele i w życiu każdego z nas.

Spotykamy się w każdy czwartek o godzinie 19.30 w salce katechetycznej Św. Józefa. Spotkania trwają około 1,5 godziny i z reguły uczestniczy w nich kilkanaście osób w różnym wieku. Opiekunem wspólnoty jest ksiądz Artur Wysocki, który uczestniczy we wszystkich naszych spotkaniach i raz w miesiącu, w ostatni czwartek miesiąca o godzinie 20.00 odprawia wspólnotową Mszę św. w naszym kościele parafialnym.

Duch Święty to najlepszy Przyjaciel każdego z nas i całej grupy. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca zapraszamy na Mszę Świętą o 19.30 z oprawą muzyczną naszej grupy.

http://www.mlociny-odnowa.waw.pl