"Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu"

 ( Sobór Watykanski II .,konst.Lumen Gentium. 11

 Kapłani odwiedzają chorych i osoby starsze w pierwszy piątek miesiąca od godziny 15:00 do 17:00

Podczas odwiedzin chorym udzielany jest:
? Sakrament Pokuty (jeżeli osoba chora prosi o spowiedź),
? Komunia św. (jeżeli chory nie jest w stanie przyjąć Komunii św. powiadamiamy o tym przy zgłoszeniu)
? Sakrament Namaszczenia Chorych (na prośbę chorego lub kogoś z rodziny).

   Sakrament Namaszczenia Chorych  udzielany jest na wyraźne życzenie chorego, bądź za jego domniemanym pragnieniem (w takim wypadku na prośbę najbliższych).

 

 ?Przez to święte namaszczenie

niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu

wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen.

Pan, który odpuszcza ci grzechy,

niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen."