Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną
św. Siostry Faustyny

O Jezu, któryś św. Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą  wolą  Twoją,  udzielić  mi łaski..., o którą Cię proszę. Ja grzeszny nie jestem go- dzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia Siostry Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przy- czyną z ufnością do Ciebie zanoszę.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
Święta Siostro Faustyno ? módl się za nami.

 

W życiu każdego człowieka największym darem od miłosiernego Boga jest właśnie życie - stworzone przez Boga i nieustannie podtrzymywane.

 

W pierwsze czwartki miesiąca: godz. 19.45